Sayın Katılımcılarımız,
          İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıya göre:
          6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kayıtlı işletmelerin 2020 yılına ait
faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini EN GEÇ 30 NİSAN 2021 saat 24:00’e kadar
göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler hakkında
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 2021 yılı için 1.730,00 TL para cezası uygulanacağı
belirtilmektedir.
          Bilgilerinize sunulur.
          Detaylı bilgi ve ilgili yazı için buraya tıklayınız.