Sayın Katılımcılarımız,

TR21 Trakya Bölge Planı ve Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Çalışma programını esas alarak "Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirimesi Mali Destek Programı" , "İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" ve "Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı" olmak üzere üç ayrı program uygulamaya başlamıştır.

Mali destek programlarını kamuoyuna tanıtılması ve bilgilendirme için proje hazırlama eğitimleri ile teknik yardım masası belirli gün, tarih ve yerlerde organize edilecektir. Eğitim ve yardım masasına katılmak isteyenler www.trakya.org.tr adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Takvimlerde değişiklik olabilir, ajansın web sitesi takip edilmelidir.

Bilgilerinize arz olunur.

Eğitim ve yardım masası tarih ve yer bilgileri için tıklayınız.