Başkanın Mesajı

Değerli Ziyaretçi ;

Organize sanayi bölgelerinin uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin, 18. maddesine eklenen geçici 5. maddesi gereğince, ilimiz hudutları dahilinde yapılanan 6 adet Islah Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan Velimeşe IOSB' miz, 279 sicil no' su ile tüzel kişilik kazanmıştır.

Çorlu Belediyesi mücavir alanı olan Yulaflı köyü sanayi bölgesi ile Velimeşe Belediyesi sanayi bölgesinin büyük bir kısmını kapsayan ve 988.10 ha  alan üzerinde 178 sanayi kuruluşunu bünyesinde barındıran  IOSB çalışmalarına süratle başlanmıştır.

Bahse konu sanayi bölgelerimizdeki kuruluşlar, ortak bir yönetim ve denetleme mekanizmasının eksikliği ile çevreyi olumsuz etkileyen olumsuz sonuçları ile ülkemiz sanayisinin hak ettiği ve gelmiş olduğu ileri seviyeyi yansıtmayan bir durum meydana getirmiştir.

Müteşebbis heyetimiz, Yönetim kurulumuz, OSB' ye emek veren her birey ve sanayicimizin de destegi ile Islah çalışmaları tamamlanarak OSB niteliği kazanılacak; bu sonuçla sanayicimiz ve yatırımcımız OSB olmanın ayrıcalıklarından bir an önce yararlanmaya başlayacaktır.

Bölgede zemin etüt, halihazır harita ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarının ihaleleri yapılmış olup yapım süreci hızla devam etmektedir. Ocak ayının 2.yarısında bu çalışmalar tamamlanmış olacaktır.

Ayrıca, bölgemize hizmet verecek arıtma tesisi yapımı ile bu tesise bağlantılı Marmara denizi derin deşarj tesisinin ihaleleri kasım ayı içerisinde planlanmıştır.

Bu çalışmaların ana gayelerinden biri olan Ergene havzasını koruma planı doğrultusunda, gelecek nesillere yemyeşil, tertemiz, akarsularında eski günlerdeki gibi balıkların yaşadığı bir Ergene Havzası bırakabilmek , yöneticiler olarak bizlerin ve duyarlı sanayicilerimizin birinci amacıdır.

Son olarak henüz OSB bünyesine katılımda bulunmamış, az sayıda sanayicimize seslenmek istiyorum. Bir an önce üretiminize, oluşturduğunuz atığın miktar ve niteliği ile konumunuz gibi kriterlere bakmaksızın hızla bu oluşumun içerisinde ki yerinizi alın. Çorlumuzun sanayicisine ve sanayisine yakışır imkan ve imtiyazlardan , kuruluşunuzu ve çalışanlarınızı mahrum bırakmayın.Bu güne kadar çıkarılmış ; bundan sonrada hızla çıkarılacak olan yönetmelik ve kanunlarla, OSB'ler dışında kalan kuruluşları bekleyen zorlukları tahmin edebilecek öngörüye sahip olduğunuza inancımla saygılarımı sunuyorum.

VOSB Yönetim Kurulu Başkanı

OSB HAKKINDA

VELİMEŞE OSB PARSEL
TOPLAM OSB ALANI(YOLLAR HARİÇ)   8392041,67
TOPLAM HİZMET DESTEK ALANI 17 238274,7
TOPLAM TEKNİK ALTYAPI ALANI 5 147238,06
TOPLAM İDARİ VE SOSYAL ALAN 7 294123,12
TOPLAM PARSEL SAYISI 485  
SANAYİ PARSEL SAYISI 456 7628332,67
DOLU PARSEL SAYISI 186 3946374,57
DOLULUK ORANI 41%