Kalite, Belgeler ve Politikalar

Enerji Politikası

Velimeşe OSB olarak faaliyet gösterdiğimiz yönetimsel hizmetler için Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile tüm süreçlerimizde enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı ve çevre kuruluşlara örnek oluşturmayı prensip olarak kabul ederiz.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla Velimeşe OSB Müdürlüğü olarak; 

  • Politikamıza göre belirlenen performans göstergesi ve hedeflerimize uygun olarak tüm tüketim verilerimizi gerekli bilgi ve kaynağı sağlayarak izlemeyi, kayıt etmeyi ve değerlendirerek performansımızı sürekli iyileştirip gözden geçireceğimizi, 
  • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak uymakla yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getireceğimizi, 
  • Enerji performansının sürekli iyileştirilmesinde enerji verimli ürünlerin ve hizmetlerin satın alınmasını sağlayarak, tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi, 
  • Tüm proseslerimizde enerji, doğal kaynakları verimli kullanmayı ve enerji verimliliğini teşvik edeceğimizi, 

Taahhüt ederiz.
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü

OSB HAKKINDA

VELİMEŞE OSB PARSEL
TOPLAM OSB ALANI(YOLLAR HARİÇ)   8392041,67
TOPLAM HİZMET DESTEK ALANI 17 238274,7
TOPLAM TEKNİK ALTYAPI ALANI 5 147238,06
TOPLAM İDARİ VE SOSYAL ALAN 7 294123,12
TOPLAM PARSEL SAYISI 485  
SANAYİ PARSEL SAYISI 456 7628332,67
DOLU PARSEL SAYISI 186 3946374,57
DOLULUK ORANI 41%