Sayın Sanayicilerimiz,

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın vereceği onaya istinaden;

  • Yıllık asgari 500 TEP enerji tüketimi olan imalar sanayi tesislerinde gerçekleştirilen,
  • Mevcut duruma göre en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan,
  • Saplayacak enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan,

Enerji verimliliğine yönelik yukarıdaki maddeleri gerçekleştirebilecek sanayicilerimiz, bulundukları bölgelere bakılmaksızın 5. Bölgede yapılacak yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlandırılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

İlgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Bu konu hakkında detaylı bilgiye : http://osbuk.org/enerji-verimliligi  uzantısından inceleyebilirsiniz.