Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından Kuruluşumuza gönderilen "2024 Yılı Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri" konulu ilgi yazısı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

O. Fatih SOYSAL

Genel Sekreter