Sayın Katılımcılarımız;

Afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, Ülke düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik taraflar arasında yapılacak iş birliğinin çerçevesinin belirlenmesine, OSBÜK personeline, organize sanayi bölgelerine ve OSB'lerde bulunan katılımcılara yönelik
afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları ve 2021 yılı Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesine ilişkin iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Kuruluşumuz ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile "Afet Farkındalık Eğitimleri İş birliği Protokolü"imzalanmıştır.

Protokol kapsamında AFAD tarafından iş yerleri için hazırlanan animasyonlu İşyeri Afet Farkındalık Eğitimi Videosu, Afet ve Acil Durum Çantasında olması gerekenlerin anlatıldığı kısa video ve Aile Afet ve Acil Durum Planını içeren broşüre aşağıda paylaşılan bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Saygılarımla,

Video ve Broşür Bağlantısı için tıklayınız.