Sayın Katılımcılarımız,

2016 yılından bu yana yürütülen İnoSuit Programı; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir. TİM İnoSuit Programı ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesine uygun olarak yapısı İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvardan oluşan “Odaklı İnoSuit” olarak yapılandırılmıştır.

1 Eylül 2021 tarihinde 2. döneminin başlaması planlanan TİM Odaklı İnoSuit Programı’nın firma ve mentor başvuruları devam etmekte olup son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Başvuru Adresi: https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inosuit-ino

1604 Gelen OSBÜK E.1996 Tim Odaklı Inosuit Programı dökümanı için lütfen tıklayınız.