Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde TÜDEP toplantısı diğer Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinin de katılımıyla 20 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleştirildi.

Velimeşe OSB Bölgesine çok yakın bir konumda yapılan ve inşası tamamlanmak üzere olan NKUTEK EURASIATECHNOPARK ?da Bölgemizde yer alan sanayicilerimize Ar-Ge alanları tahsis edilmesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Çorlu Kaymakamı  Sayın Levent Kılıç ve TÜDEP NKUTEK EURASIATECHNOPARK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yetişgin in katılımları ile OSB Müdürlük binamızda yapıldı.

Farklı sektörlerden firmaların katıldığı toplantıda, NKUTEK EURASIATECHNOPARK projesi, yer alma imkanları ve sağlanan avantajlar, katılımcı firmalarla paylaşıldı.

Faz 1 olarak tamamlandığında, 500?ün üzerinde sanayici ve Ar-Ge firmasına hizmet vermesi beklenen Teknopark kampüsünde ilk Blok inşaatının Ağustos 2018 sonunda tamamlanması ve 90? a yakın firma ile faaliyete geçmesi planlanıyor.

Özellikle, savunma, havacılık, tekstil ve teknik tekstil, Alüminyum ve alaşımlar, makine ve otomasyon, yazılım, enerji, kimya elektrik ve elektronik ile otomotiv alanındaki firmalara tematik yerleşimle, nitelikli Ar-Ge ve teknoloji geliştirme projelerine destek sağlanması planlanan teknopark, Trakya ve Türkiye?nin en önemli teknopark projelerinden birisi olarak kabul ediliyor.

TÜDEP Hakkında :

Türkiye'nin, 2023 yılına kadar ilk 10, sonrasında ise 2030 yılına kadar ilk 7 ekonomi arasına girebilmesi, ulaştığı teknolojik derinlik ve yeteneklerle , yatırım, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, bunun için de başta ekonominin temel taşı niteliğindeki KOBİ'ler olmak üzere, aynı amacı, realist bir yaklaşımla hedefleyen, toplumumuzun, düşünce, proje ve strateji üretebilen tüm dinamiklerini, kişi, kurum ya da kuruluşlarını, sınıf ya da köken ayırt etmeksizin, birlik ve beraberlik içinde, paylaştığı milli ve manevi değerler eşliğinde temsil etmek ve bu amaçla faaliyetlerde bulunmaktır.

Savunma, Havacılık, Uzay, Nükleer Santraller (HASUN) başta olmak üzere, Türkiye'nin dışa bağımlılığını mecburi kılan stratejik tüm sektörlerde, yerli ve milli üretimi mümkün kılmak, temel misyonlarmızdandır.

Tüdep, aynı zamanda, ihracat odaklı sürdürülebilir ekonomik kalkınma için;

 • Yatırım, katmadeğeri yüksek teknik üretim ile ihracat odaklı kalkınma modelini benimseyen,
 • Adil, ahlaklı, yenilikçi, verimli, çalışkan ve girişimci,
 • Serbest rekabete ve KOBİ'lerin önceliklerine, yüksek ekonomik değerlere inanan,
 • Tarihi geçmişini, milli ve manevi değerlerini, kültürel zenginliğini, kendi geleceğini özgürce belirleyecek düzeyde özümsemiş,
 • Kaynakların ve refahın daha adaletli paylaşıldığı, demokratik bir sisteme inanan,
 • Kendi ekonomik gücünün yanında, küresel düzeyde uluslararası siyasal etkinliğini de hak ettiği düzeye taşımış, güçlü,
 • Sadece Bölgesel değil, küresel ölçekde de, iktisadi ve siyasi liderlikte, ilk 7 ülke arasına girmiş,
 • Bölge ülkelerine, tarihi ortak geçmişimiz olan dost ve kardeş ülkelere de, çözüm ve refah üreten,

İnançlı, modern ve güçlü bir Türkiye için çalışmayı hedefleyen her kesimin ve temsilcilerinin, içinde yer aldığı bilim, teknoloji ve ekonomik kalkınma tabanlı bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedefler.

TÜDEP'in Amacı:

Bu anlamda Tüdep, kendi imkan ve yeteneklerini, paydaşı ve destekçisi kurumlarla, STK'larla, imkan ve mahremiyet dairesinde ortaklaşarak, projelere karşılıklı olarak daha geniş bir destek ve işbirliği sağlamayı hedefler.

TÜDEP; Türkiye için gelecek vaadeden ve güçlü altyapı varlığı ile küresel pazarlarda, rekabet potansiyeli yüksek 12 ana sektörü hedef alarak, temelde bu sektörlere yönelik çalışmalar yapar.

TÜDEP'in Desteklediği Sektörler:

 • HASUN/ Havacılık ve Savunma Endüstrileri ve Bunların Alt Sanayii Bileşenleri,
 • Medikal Sektörler / Tıbbı Cihazlar, Aletler, Hastane Donanımları vb.
 • İlaç ve Medikal Kimyasalları,
 • Tekstil ve Teknik Tekstil,
 • Makina ve Endüstriyel Otomasyon,
 • Elektrik ve Elektronik,
 • Bilişim ve Yazılım Endüstrileri,
 • Enerji ve Alternatif Enerjiler,
 • Kimya / Petrokimya / Kozmetik/ Temizlik Mlz. /Boya Endüstrileri,
 • Otomotiv / Elektrikli Otomotiv Endüstrileri ve Bileşenleri,
 • Gıda / Helal Gıda / Modern Tarım ve Hayvancılık,
 • Yaratıcı Endüstriler / Moda, Sinema / TV, Reklam, Mücevher Tasarımı ve Kuyumculuk.