Değerli Katılımcılarımız,

Bilindiği üzere yeraltı sularının korunması amacıyla İşletme Rezervi 61,8 hm3 /yıl olan 1-1 Çorlu Alt Havzası, 5 Kasım 2009 tarih ve 27397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ergene ve Meriç Havzaları Yeraltı suyu İşletme İlanı" ile her türlü yeraltı suyu tahsislerine kapatılmıştır. Öte yandan 167 Sayılı Yeraltısuları hakkında Kanunun 10. Maddesi gereğince kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için ölçüm sisteminin kurulması zorunludur.

Yeraltı su kaynaklarının verimli kullanılması adına; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 115. Maddesinde İçme Ve Kullanma Suyu Tesislerinin Kurulması Ve İşletilmesi başlığında yer alan hükümler çerçevesinde Bölgemiz sınırları dahilinde su kullanımı Müdürlüğümüz tarafından Uzaktan Kontrol ve İzleme (SCADA) sistemiyle kontrol ediecektir.

Bu itibarla; konuyla ilgili 22.05.2018 Tarih ve 2018/02 Sayılı Müteşebbis Heyet toplantısında ilgili kararlar alınmış olup, yapılan çalışmalarda görevli OSB personeline gerekli kolaylığın sağlanması hususunda,

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.