Sayın Katılımcılarımız,

                584 Sayılı ve 07.08.2020 tarihli OSBÜK yazısında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanana “2020 Enerji verimliliği Plan ve Raporu” yayınlanmıştır.

                Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) Yüksek Planlama Kurulu onayı ile 2018 Ocak ayında resmi gazete de yayınlanmıştı. “Y-8 Farkındalık, Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Yürütülmesi” eyleminin ülkemizde enerji verimliliği amacı ve hedeflerine ulaşması kapsamında; 2 maddede yayınlanmıştır. Konu hakkında detaylı bilgi için bakanlık sitesini inceleyebilirsiniz.

                Bilgilerinize sunulur.

                Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.