Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘nın 29.12.2020 Tarih, E79111036453.04-2185339 sayılı yazısı ile onaylanan ve bölgemiz sınırları dahilinde bulunan 9877, 9879, 9880, 9906, 9908 parseller ile 718 Ada 1, 719 Ada 1-2, 720 Ada 1  ve 721 Ada 1,2,34,5,6 parselleri kapsayan,3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uygulamasına ait bilgi ve belgeler, Yönetim Kurulumuzun 30.12.2020 tarih,2020/54 Sayılı Kararının 1’inci maddesi gereği, ilan panomuzda 31.12.2020 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

 

 

EKLER : PARSELASYON PLANI TESCİL SAYFALARI