Sayın Katılımcılarımız,

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 22.12.2020 tarih ve E.40998 sayılı yazısına göre; Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği hükümleri gereği, 18.12.2020 tarih ve 39853 sayılı Makam Oluru ile 01.01.2021 – 31.12.2021(dahil) Elektrik Tesisleri Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerine ilişkin ilgili kurum/kuruluş yetkilendirmesi tablosu ekte sunulmuştur.

            2021 yılı Yetkilendirme Tablosunda belirtilen ilgili kurum/kuruluşlarca yürütülmesi gerektiği ekteki yazıda ifade edilmektedir.

            Bilgilerinize sunulur.

 

            İlgili yazıya ve tabloya ulaşmak için buraya tıklayınız.