Sayın Sanayicilerimiz,

                OSBÜK Aralık 2020 sayılı yazısına göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonunda hazırlanan ve 2017-2023 yılları arasında uygulanması amaçlanan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı/UEVEP” kapsamında 55 eylem, Türkiye’nin birincil enerji tüketimini %14 azaltmayı hedeflemektedir.

                Eylemlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulama sürecinde kaydedilen gelişmelerin raporlanması ile hedeflerden olası sapmaların değerlendirilerek gerekli tedbirlerin zamanında alınması için EVÇED altı aylık periyotlarla değerlendirme raporları yayınlanmaktadır.

                Bu itibarla hazırlanan Sanayi ve Teknoloji Sektöründeki UEVEP 2019 Yılı Gelişim Raporo ve ilgili yazı ektedir.

                Bilgilerinize sunulur.

                İlgili yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.