Sayın Katılımcılarımız,
          Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu OSBÜK’ün göndermiş olduğu yazıya göre:
          Bilindiği üzere, yapay zeka teknolojileri, iş dünyasını hızlı bir şekilde dönüştürmekle birlikte
önümüzdeki yıllarda etkisinin daha da artması beklenmektedir. Bu kapsamda; özellikler KOBİ
yöneticileri ile çalışanların, üniversite öğretim görevlilerinin, üniversite öğrencilerinin, meslek lisesi
öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hem yapay zeka konusunda farkındalıklarını arttırmaya hemd e bu
alanda teknik eğitim almalarına yönelik kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulmakta olduğu
belirtilmektedir.
          Bu doğrultuda 23 Şubat 2021 Salı günü saat 14:00’da bir lansman programı düzenlececektir.
          Bilgilerinize sunulur.
          Detaylı bilgi ve ilgili yazı için buraya tıklayınız.